Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.
Menu

Zasady portalu Krypto Akademia

Zasady Krypto Akademii

Ważne informacje dotyczące korzystania z platformy KA VIP

Wszystkie informacje zawarte na platformie KryptoAkademia.net są jedynie instrukcją poruszania się po scentralizowanych i zdecentralizowanych platformach blockchain oraz różnych aplikacjach. Instrukcje te nie mają charakteru porad inwestycyjnych.

Czy Krypto Akademia to poradnik inwestycyjny?

Nie. W Krypto Akademii znajdziesz szczegółowe instrukcje obsługi platform scentralizowanych i zdecentralizowanych finansów oraz różnych aplikacji powiązanych z tymi platformami. 

Dzięki nabytym umiejętnościom zaczniesz od razu pasywnie zarabiać.

Miliony osób na świecie zarabia pasywnie od kilku do kilku tysięcy dolarów każdego dnia korzystając z tego typu platform i aplikacji.

Odstąpienie od umowy

Kupując produkt cyfrowy Krypto Akademia VIP oświadczasz, że zapoznałeś się, zrozumiałeś i akceptujesz zasady korzystania z tego produktu.

Akceptujesz również, że nie będziesz mógł zwrócić zakupionego produktu (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta tracisz prawo do odstąpienia od umowy zakupu).

Czy Krypto Akademia to MLM?

Nie. Informacje zawarte w Krypto Akademii nie są powiązane ze sprzedażą produktów i usług oferowanych przez firmy marketingu sieciowego (MLM). Nie zostaniesz zaproszony/zapisany do żadnego programu partnerskiego, a tym samym nikt nie zarobi prowizji za Twoją rejestrację oraz od pieniędzy, które będziesz zarabiał każdego dnia.  

Ile będę zarabiał dzięki Krypto Akademii VIP?

Pamiętaj, że Krypto Akademia to tylko instrukcje obsługi różnych platform i aplikacji. Na samej platformie Krypto Akademia VIP nie inwestuje i nie zarabia się pieniędzy. Pieniądze inwestujesz i zarabiasz na platformach zewnętrznych, które nie są powiązane z niniejszą platformą.

Twoje zarobki nie są zależne od Twoich umiejętności ani od długości czasu pracy. To ile będziesz zarabiał jest uzależnione od platformy, którą wybierzesz z dostępnych w części VIP Krypto Akademii. Zarobki mogą wahać się od kilku do kilkunastu procent miesięcznie.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej witrynie, nie są poradami inwestycyjnymi i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Inwestowanie pieniędzy w jakiejkolwiek formie wiąże się z UTRATĄ CAŁOŚCI (100%) PIENIĘDZY (środków, aktywów) jakich posiadasz. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Żadna forma inwestowania nie jest w pełni wolna od ryzyka. Możesz stracić część a nawet całość swojego kapitału inwestując na rynkach, które ogólnie postrzegane są jako bezpieczne (nieruchomości, lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa, metale szlachetne). 

Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek aplikacji na telefon, laptop czy jako rozszerzenie do przeglądarki internetowej (np. MetaMask, TrustWallet i inne), sprawdź regulaminy i zasady korzystania z tych aplikacji. Przed rejestracją w jakimkolwiek serwisie zewnętrznym (np. giełda kryptowalut, zdecentralizowana platforma finansowa, bank czy operator płatności) zapoznaj się dokładnie z zasadami działania tego serwisu, jego regulaminem i polityką prywatności. Sprawdź także na stronach rządowych Rzeczpospolitej Polskiej czy korzystanie z danego serwisu nie jest zabronione przez instytucje takie jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za rejestrację i korzystanie z danego serwisu.

Jeśli masz wątpliwości co do zrozumienia pojęć stosowanych w regulaminach portali internetowych, skontaktuj się z dowolną kancelarią prawną oraz z licencjonowanym doradcą finansowym.

 

Ostrzeżenia KNF:

Jak informuje KNF w przypadku „walut” wirtualnych ryzykiem jest to m.in. wysokie prawdopodobieństwo istotnych zmian ich wartości w krótkim czasie, połączone z brakiem właściwych zabezpieczeń prawnych i organizacyjnych, wymaganych zwykle względem podmiotów dysponujących środkami powierzonymi przez inwestorów. Istotnym zagrożeniem jest też działanie bez właściwych licencji podmiotów obracających środkami inwestorów lub przechowujących te środki. „Dodatkowo warto pamiętać, że niektóre z tych podmiotów prowadzą agresywny marketing, obiecując bezpieczeństwo i wzrost zysków z inwestycji, co należy traktować jako świadome wprowadzenie inwestorów w błąd” Według komisji kolejnym ryzykiem jest stosowanie przez nieuczciwych lub działających nielegalnie (bez odpowiednich licencji) brokerów agresywnego marketingu skierowanego do klientów detalicznych, który ma na celu pozyskanie klientów poprzez wprowadzenie ich w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji, pewności zysku, istoty instrumentów będących przedmiotem inwestycji czy kompetencji osób przedstawiających ofertę. „Firmy takie często oferują opiekę rzekomych doradców, których zadaniem ma być wskazywanie klientom okazji inwestycyjnych, zaś w rzeczywistości jest nakłanianiem klientów do inwestowania środków pieniężnych w ryzykowne instrumenty finansowe” – podaje KNF.

 

Sprawdź tutaj: najnowsze ostrzeżenie Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami).

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, Ethereum, PancakeSwap, Waves, 1INCH, USDT, BUSD, USDC, CHR, RAMP UNI, FARM, CRO, OSMO, ATOM, IRIS, XPRT i tysiące innych kryptowalut i tokenów) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu.

Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników.

Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany kryptowalut.

Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne. Mając na uwadze powyższe, należy osobiście przeanalizować decyzję czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Ciebie akceptowalny.

Niniejszy tekst ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na tej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Korzystanie z scentralizowanych, zdecentralizowanych platform i aplikacji opartych o sieci blockchain oraz protokołów smart contract wiąże się z pewnym ryzykiem. Jako użytkownik tych platform i protokołów zgadzasz się, że jesteś świadomy zagrożeń i że cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie. Nie inwestuj oszczędności swojego życia, ani nie ryzykuj aktywów, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. 

👨‍🎓 KRYPTO AKADEMIA

Krypto Akdemia nie zaleca kupowania, sprzedawania lub przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Przeprowadź własną analizę due diligence i skonsultuj się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.”

Jeśli chcesz otrzymać instrukcje obsługi platform DeFi (gdzie możesz zacząć między innymi stejkować swoje kryptowaluty) oraz dostęp do zamkniętej grupy wsparcia, wejdź na stronę ➙ kryptoakademia.net/kup-teraz/ i wykup dostęp VIP.

💰 ILE MOGĘ ZARABIAĆ MIESIĘCZNIE?

Oto przykładowe zarobki ze stejkingu/farmingu w zależności od jednorazowo zainwestowanej kwoty w zakup tokenów, przy oprocentowaniu rocznym (APR) 120% (czyli około 10% miesięcznie):

1. Inwestycja 10,000 zł. – zarobek miesięczny około 1,000 zł.
2. Inwestycja 20,000 zł. – zarobek miesięczny około 2,000 zł.
3. Inwestycja 30,000 zł. – zarobek miesięczny około 3,000 zł.

Dane te są aktualne na dzień 1/10/2021.

❗️ Zarobki (zyski z oprocentowania) otrzymujemy w tokenach, a nie w złotówkach (PLN). Aby otrzymać złotówki (PLN) należy na giełdzie kryptowalut sprzedać tokeny uzyskane z farmingu/stejkingu.

❗️ Zarobki (dzienne, miesięczne, roczne) są zmienne, ponieważ każdego dnia zmienia się oprocentowanie APR na platformach blockchain DeFi oraz zmieniają się kursy kryptowalut, w których otrzymujemy wynagrodzenie za stejking/farming.

❗️ UWAGA

Jeśli ceny tokenów się zmienią, to kwoty zarobku wyrażane w złotówkach także się zmienią. Możesz zarabiać znacznie mniej lub więcej.
Jeśli oprocentowanie APR tokenów się zmieni, to kwoty zarobku wyrażane w złotówkach także się zmienią. Możesz zarabiać znacznie mniej lub więcej.

‼️ Platforma KryptoAkademia.net to nie portal inwestycyjny!

Na tej platformie znajdziesz jedynie instrukcje obsługi portfeli i giełd kryptowalut (np. MetaMask, Binance i wiele innych) oraz instrukcje obsługi platform blockchain DeFi (np. PancakeSwap, RampDeFi, Chromia i wiele innych). Na platformie KryptoAkademia.net nie inwestuje się żadnych pieniędzy ani kryptowalut.

💡 Przykład działania platform blockchain DeFi:

🔴 Jeśli kupisz dziś tokeny „ABC” za 10,000 zł, a za miesiąc ich kurs spadnie o 50%, to Twoje tokeny warte już będą tylko 5,000 zł. (jesteś 50% stratny gdybyś chciał je wtedy sprzedać!).

🟢 Jeśli za 3 miesiące cena tokena, który stejkujesz/farmujesz wzrośnie 2 krotnie, to wartość Twoich tokenów też będzie 2 razy większa, będą one warte 20,000 zł.

💡 Zarobki ze stejkingu/farmingu:

🔴 Dzisiaj możesz zarabiać około 2,000 zł miesięcznie na stejkingu/farmingu tokena „ABC”, ale jeśli kurs tokena spadnie o 50% (token będzie o 50% tańszy niż w momencie zakupu), to Twój miesięczny zarobek będzie także o połowę mniejszy – będziesz zarabiał tylko 1,000 zł miesięcznie.

🟢 Jeśli za 5 mięsięcy cena tokena, który stejkujesz/farmujesz wzrośnie 2 krotnie, to Twoje zarobki miesięczne także wzrosną 2 krotnie – będziesz zarabiał 4,000 zł miesięcznie.

💡 Oprocentowanie stejkingu i farmingu jest zmienne.

Dziś może wynosić 120% rocznie (10% miesięcznie), a za 3 miesiące może wynosić tylko 24% rocznie (2% miesięcznie).

🔴 Jeśli oprocentowanie spadnie, to zarabiasz mniej.

🟢 Jeśli oprocentowanie wzrośnie to zarabiasz więcej.

💡 Jeśli nie rozumiesz tekstu powyżej, proszę NIE INWESTUJ na platformach blockchain DeFi oraz NIE KUPUJ KRYPTOWALUT!

‼️ Inwestycje w kryptowaluty mogą być bardzo dochodowe i BARDZO RYZYKOWNE.

➡️ Jeśli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem platform blockchain (Twoje doświadczenie z kryptowalutami jest mniejsze niż 5 lat), to nie inwestuj więcej niż 1,000 zł (około $250) w kryptowaluty.

➡️ Kupując i sprzedając kryptowaluty w nieodpowiednim momencie, możesz stracić nawet 100% kapitału (możesz stracić wszystko!).

➡️ Może zdarzyć się także, że giełda kryptowalut, portfel kryptowalut lub platforma blockchain DeFi zostanie zaatakowana przez hakerów lub wyłączona przez jej twórców. W takim wypadku możesz nie mieć dostępu do do swoich kryptowalut – możesz je stracić bezpowrotnie (stracisz 100% swoich środków).

➡️ Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej czy biznesowej zapoznaj się szczegółowo z zasadami opisanymi pod adresem: kryptoakademia.net/zasady/

Krypto Akademia to blog wyłącznie informacyjno-edukacyjny platform blockchain DeFi, giełd kryptowalut i portfeli kryptowalut. Informacje zawarte w niniejszym serwisie jak i na wszelkich mediach społecznościowych, mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Inwestowanie pieniędzy (w jakiejkolwiek firmie) oraz prowadzenie jakiegokolwiek biznesu, wiąże się z UTRATĄ CAŁOŚCI (100%) PIENIĘDZY jakich posiadasz. Jeśli masz zamiar zarejestrować się w jakimkolwiek serwisie zewnętrznym np. RampDeFi.com to przed założeniem konta (przed rejestracją) zapoznaj się z regulaminami i zasadami działania tego konkretnego serwisu! Tylko Ty ponosisz odpowiedzialność za rejestrację i korzystanie z danego serwisu. Jeśli nie rozumiesz regulaminu lub zasad działania danego portalu, to nie rejestruj się w nim.