HSBC i IBM tworzą udane demo CBDC

CBDC

Obie firmy z powodzeniem przeprowadziły międzysferowe i kompleksowe transakcje dotyczące aktywów cyfrowych za pomocą testu pilotażowego, który może również rozliczać papiery wartościowe i forex.